Föreläsning friskvård, frihet och fröjd (praktiska övningar och uppföljning ingår i föreläsningen). Kurser i fysisk medvetenhet.

Till företag

Startsida  |  Behandlingar  |  Företag  |  Priser  |  Kurs  |  Om Hälsan är din  |  Bokning  |  Kontakt  |  Länkar  |  Gästbok

Friskvårdsprofil
Jag sammanställer en friskvårdsprofil för dina anställda, en helhetsprofil som skapar naturlig friskvård, frihet och fröjd i samklang på företaget.

Friskvårdsprofilen formas utifrån företagets verksamhet. I profilen gås flera saker noggrant igenom:
– Kartläggning av fysisk, mental och själslig hälsa
– Vilken arbetsställning jobbar de anställda i?
– Vilka stressituationer förekommer?
– Företagsmassage
– Tankemönster
– Andningen

Det hela går ut på att förebygga och bryta vanemässiga förhållningssätt till sig själv, kroppen och sitt arbete, ex. ensidiga rörelser, statiska och låsta positioner vid exempelvis arbete framför en dator. Det blåser liv i positivt tänkande, ger förnyad kraft och glädje över arbetet – vilket skapar en trivsam stämning!

Kontakta Hälsan är din på 054-83 19 88 eller 0761-60 85 33. Maila info@halsanardin.com.