Startsida  |  Behandlingar  |  Företag  |  Priser  |  Kurs  |  Om Hälsan är din  |  Bokning  |  Kontakt  |  Länkar  | Gästbok

Behandlingar

Den Isländska Medvetna Massagen "konsten att självläka
Det handlar om att aktivera din egen självkännedom via förståelse av tankens kraft, känslans budskap och kroppens rörelser. Medvetet aktivera dina egna resurser i samband mellan stress, oro, för korta muskler, för långa muskler, stela leder och deras påverkan p?dig och din kropp. Vikten ligger i att först?sambandet mellan kroppens livskraftssystem, blodsystemet, lymfsystemet, nervsystemet, triggerpunker och kroppens motor din egen andning tillsammans med stretchning. Min uppgift ligger i att se, lyssna, känna till kroppen och låta den själv berätta vad som bör åtgärdas och behandlas vid varje unikt tillfälle. Därefter formar jag den behandlingen till varje individ som kommer till mig. Efter detta startar självläkningsprocessen. Du får verktygen som passar just dig som du kan använda naturligt för att förbättra din livsstil. Detta ger glädjefylld inspiration till självläkning, engagemang och sprudlande energi.

Klassisk Massage
Under tusentals år har olika kulturer insett den terapeutiska effekten av massage där bearbetning av kroppens mjuka vävnader genom fysisk stimulering anses som främsta metoden för att lindra smärta.
 
Läkekonstens fader Hippokrates sa, ”Läkare m?kunna många ting, men i första hand massage? Per-Henrik Ling, ”den svenska gymnastikens fader? utarbetade under 1800-talet det massagesystem som idag går under namnet svensk klassisk massage. Han ville skapa en massageteknik för att stimulera blodcirkulationen i kroppen, stärka musklerna och skapa bättre balans mellan muskler och skelett.

Massage utförs med en kombination av tryck, rytm och beröring p?kroppens vävnader, speciellt d?p?muskler och hud. Det finns rikligt med vetenskapliga bevis för massagens terapeutiska effekt p?en rad fysiska åkommor som ryggvärk, nacke, axlar, huvudvärk och artros. Massage balanserar även kroppens båda nervsystem, "gasen" och "bromsen", och frigör det s.k. lugn- och ro hormonet, oxytocin (adrenalinets motsats) som stärker kroppsuppfattningen. Massage har ocks?en direkt effekt p?hjärtfrekvensen, blodtryck, andningen och matsmältningen. Medvetenhet, enkelhet och tydlighet i samklang.

Bindvävsmassage
Bindväven är den stödjande och sammanhållande vävnad som förekommer i hela kroppen, ex. läderhuden, nerver, senor och ledband. Vid olika sjukdomstillstånd och skador producerar kroppen naturligt ny bindväv, ibland produceras det alldeles för mycket och av en typ som är tät och oelastisk. Det skapar sämre blodflöde genom kroppen. Vid behandling använder man drag-hakgrepp med fingrarna s?att hård och fast bindväv luckras upp. Det sker enligt speciella mönster och främst längs ben- och muskelkanter. Resultatet blir att blodcirkulationen ökar, stressen minskar i kroppen och nervspänningar försvinner när muskeln får mer utrymme.

Medan den klassiska massagen används vid störningar och besvär i framför allt rörelseapparaten, s?används bindvävsmassagen framför allt till för att påverka de inre organen genom autonoma reflexer i de olika nervsystemen. Bindvävsmassage stimulerar kroppens egna naturliga cirkulationssystem, lymfsystem, utdrivandet av olika slaggprodukter som samlats i kroppen ex. förstoppning. Lindrar reumatisk värk, huvudvärk och magbesvär m.m.

Triggerpunkter
Har du en strålande smärta från en plats till en annan?

En triggerpunkt är en av dem vanligaste orsaken till fysisk smärta, som innebär en hyperirriterande plats i ett spänt band i en skelettmuskel, lokaliserad i muskelvävnad och dess bindväv. Platsen är smärtsam för tryck och kan framkalla karaktäriska platsbestämda smärtor och ökad svettavsöndring. Behandlas genom akupressur, kombinerad massage och muskeltöjning.

Kinesiologi
Kinesiologins ursprung kommer från USA. En kiropraktor vid namn George Goodheart kombinerade österländsk och västerländsk läkekonst. Kinesiologi betyder läran om rörelse. Det bygger p?den österländska filosofin om att allt egentligen är energi och att vi har energibanor, meridianer, i vår kropp. När man gör ett muskeltest s?är det kroppen själv som meddelar vad som är i balans eller obalans, detta möjliggör lokaliseringen av ett fysiskt, mentalt eller själsligt problem, ex. huvudvärkssymptom, värk i hjässan, stel nacke, oro m.m.

Jag undersöker sambandet mellan muskler, cirkulation, lymfsystem och energisystemet, behandlar orsaken och verkan i relation till den enskilde individen och dennes livssituation. Därigenom formas en behandling tillsammans.

Idrottsskadebehandling
Jag ger råd om hur man kan förebygga skador och hjälper till när problem redan uppstått med hjälp av bl.a. massage, stretchning och tejpning.